Advies Afdeling advisering Raad van State : 36393 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36393-12 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 oktober 2023, over wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eindtekst

Eindtekst

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36393-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36393-7 Verslag

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet

36393-2 Voorstel van wet

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Koninklijke boodschap

36393-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24