Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-XII-60 Motie van het lid Tjeerd de Groot over een onafhankelijke analyse naar besparingen, kosten en baten van een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-34 Motie van het lid Boulakjar over het wegnemen van drempels voor toetreding van nachttreinvervoerders

Indiener F. Boulakjar, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-30 Motie van de leden Alkaya en Bouchallikh over het zo veel mogelijk versnellen van duurzaam taxiën op Schiphol

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-24 Motie van het lid Peter de Groot c.s. over onderzoek naar realisatie van de Noordtak van de Betuweroute

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

31936-885 Motie van het lid Van der Plas over een leidende rol nemen in het gelijktrekken van het beleid voor ontheffingen in de 20 kilometerzone rondom Schiphol

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

28089-202 Motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over een inzet binnen Europa om zo snel mogelijk te komen tot een volledig verbod op pfas

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

29398-949 Motie van de leden Peter de Groot en Geurts over een onderzoek naar de invloed van andere weggebruikers op de veiligheid van fietsers

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

29398-951 Motie van de leden Alkaya en Rudmer Heerema over de ondersteuning door motoragenten bij wielerwegwedstrijden

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

29398-947 Motie van de leden Geurts en Peter de Groot over het verlichten van de maatregelen voor het wegverkeer bij de Haringvlietbrug

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-759 Gewijzigde motie van het lid Peter de Groot over zo spoedig mogelijk een uniforme batterijcheck invoeren (32813-751)

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

32813-741 Motie van het lid Nijboer c.s. over in de showroom communiceren over de gebruikskosten van een auto

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

32852-168 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een realistisch scenario voor de afbouw van Nederlandse AVI-capaciteit

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32852-162 Motie van het lid Beckerman over het opzetten van een afvalwerknemersfonds

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-78 Motie van de leden Grinwis en Stoffer over de areaaldata bij Rijkswaterstaat voor eind 2022 op orde brengen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

27858-548 Motie van het lid Van Campen c.s. over het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen als aanspreekpunt

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

35591-11 Motie van het lid Von Martels over een intelligente snelheidsbegrenzer voor structurele hardrijders

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XII-93 Gewijzigde motie van de leden De Groot en Dik-Faber over jaarlijks rapporteren over de voortgang van het bereiken van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee (t.v.v. 35570-XII-75)

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-15 Motie van de leden Remco Dijkstra en Ziengs over versterken van de bereikbaarheid van Utrecht Science Park

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-23 Motie van het lid Postma c.s. over doorbreken van de impasse bij de realisatie van de zuidelijke ringweg in Groningen

Indiener W.L. Postma, Tweede Kamerlid

Motie

29398-861 Motie van het lid Stoffer over zo snel mogelijk de snelwegverlichting 's nachts inschakelen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29232-36 Gewijzigde motie van de leden Van Otterloo en Van Raan over het belasten van vliegtuigbrandstof (t.v.v. 29232-28)

Indiener G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Motie

28089-161 Motie van de leden Von Martels en Ziengs over de criteria voor gebiedsspecifiek beleid

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie

31305-300 Motie van het lid Schonis over niet toelaten van hoog ILUC-biobrandstoffen

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

35300-A-21 Motie van het lid Van Aalst over het sneller realiseren van de verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide

Indiener R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie

35300-A-27 Motie van het lid Remco Dijkstra over het als eerste uitvoeren van de filebeperkende maatregelen op de A12

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31936-683 Nader gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. over de mogelijkheid van sociale vestigingseisen (t.v.v. 31936-682)

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie

31936-540 Motie van het lid Kröger over modernisering van de slotverordening

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

31936-497 Motie van het lid Paternotte c.s. over beperken van de exploitatie van lawaaiige vliegtuigen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

34189-19 Motie van het lid Hachchi over niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren van privacygevoelige gegevens

Indiener W. Hachchi, Tweede Kamerlid

Activiteiten

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Tweeminutendebat circulaire economie (CD d.d. 27/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Verkeersveiligheid

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00