Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2023 (Kamerstuk 36350-1)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    W.A. Lips, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36250-4 Motie van het lid Heinen c.s. over onderuitputting inzetten voor openstaande dekkingsopgaven

Indiener E. Heinen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XV-69 Motie van het lid Den Haan c.s. over een duidelijk tijdpad over het vervolg van de besluitvorming over samenwonen en AOW

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-99 Motie van het lid Van der Molen over aanpakken rond zijinstromers met elkaar verbinden en stoppen met aparte financiële regelingen om leraar te worden

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-30 Motie van de leden Bromet en Mohandis over uitwerken of en hoe de nieuwe financieringssystematiek wettelijk verankerd kan worden

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

36200-89 Motie van de leden Van Weyenberg en Inge van Dijk over een uitvoeringsplan voor de nieuwe financieringssystematiek voor decentrale overheden

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

36200-86 Motie van de leden Van Weyenberg en Nijboer over de fiscale behandeling van de inkoop van eigen aandelen kritisch tegen het licht houden

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

36200-17 Motie van de leden Hermans en Pieter Heerma over een op het energie-intensieve mkb toegespitste toereikende compensatieregeling voor de vaste energielasten

Indiener S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Motie

36200-42 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over de Westerscheldetunnel uiterlijk per 2025 tolvrij maken voor personenauto's en motoren

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

29398-946 Motie van het lid Geurts over een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

25295-83 Motie van de leden Van Otterloo en Sazias over het gordelroosvaccin op korte termijn beschikbaar maken

Indiener G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Medische preventie/Infectieziekten (AO d.d. 6/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Binnenlandse Zaken (36200-VII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36200-XV) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de Najaarsnota 2022 (36250)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Debat over de voorjaarsnota 2023 (36350-1)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45