Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken d.d. 21 maart 2023 (Kamerstuk 21501-02-2621)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    J.T. Poulino, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

36200-V-59 Tweede nader gewijzigde motie van de leden Sjoerdsma en Van der Lee over het buitenlandbeleid richting grote autocratische mogendheden herijken (t.v.v. 36200-V-58)

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

35207-51 Motie van de leden Brekelmans en Agnes Mulder over meer onderzoek naar de invloed van Chinese (staats)bedrijven in Nederlandse bedrijven

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat China (CD d.d. 04/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Staat van de Europese Unie (omgezet naar plenair debat)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Debat over de Staat van de Europese Unie

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 13:46

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09