Motie : Motie van het lid Grinwis c.s. over het doorvoeren van de verlaging van btw op groente en fruit naar 0% en een suikerbelasting

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31532-275 Plan van aanpak prijsmaatregelen voeding

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Tweeminutendebat Belastingen (CD d.d. 17/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven