Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de Staat van het Onderwijs 2022 met beleidsreactie (Kamerstuk 35925-VIII-161)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-VIII-262 Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35830-VIII-17 Motie van de leden Kwint en Westerveld over geen reclame voor private aanbieders van schaduwonderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35830-VIII-16 Motie van de leden Kwint en Westerveld over het terugdringen van schaduwonderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-165 Motie van het lid Kwint c.s. over registratie van het actuele lerarentekort

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15