Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

26485-345 Motie van het lid Voordewind over een algemene zorgplicht voor bedrijven overeenkomstig de OESO-richtlijnen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20