Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    C.H. Bosnjakovic, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-VIII-64 Motie van het lid Van Baarle over verspreiding van expertise binnen het onderwijs om onderadvisering tegen te gaan

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-63 Motie van het lid Van Baarle over op pabo's aandacht geven aan onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35671-17 Motie van het lid Kwint c.s. over schooladvisering een vast onderdeel laten zijn van de pabo-opleiding

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35671-18 Motie van het lid Segers c.s. over handreikingen om de betrokkenheid van minder mondige ouders te versterken

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-242 Motie van het lid Van Baarle over onderadvisering bij leerlingen met een migratieachtergrond

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:40

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20