Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 april 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.M. de Vrij, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-1768 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een Europees herstelprogramma gericht op het herstel en de wederopbouw van Oekraïne

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

32827-229 Motie van het lid Koekkoek c.s. over de structurele problemen met betrekking tot persvrijheid analyseren

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

31753-239 Motie van de leden Van Nispen en Azarkan over het uitvoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer per 1 januari 2022

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 25/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:46

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:40

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10