Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 6-7 maart 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister - inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 23 februari 2022

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Motie

35663-21 Motie van het lid Piri c.s. over het vrijgeven van patenten op coronavaccins

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1440 Motie van de leden Jetten en De Groot over inzet voor ambitieuze en bindende doelstellingen in Beijing

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de informele Europese top d.d. 9 mei 2019

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:15

Debat over de Staat van de Europese Unie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:11

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55