Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 25 januari 2022 (Kamerstuk 21501-02-2444)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Belhaj, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.M. de Vrij, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-02-2433 Motie van het lid Brekelmans c.s. over een actievere rol van de EU in de dialoog met Rusland om te komen tot de-escalatie

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

35663-21 Motie van het lid Piri c.s. over het vrijgeven van patenten op coronavaccins

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Staat van de Europese Unie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:11

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD d.d. 07/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:49

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30