Advies Afdeling advisering Raad van State : 35962 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 120
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
G√ľndogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 7 (nota van wijziging d.d. 7 februari 2022)

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

35962-7 Nota van wijziging

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35962-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35962-5 Verslag

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

35962-3 Memorie van toelichting

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Koninklijke boodschap

35962-1 Koninklijke boodschap

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35962-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35962-2 Voorstel van wet

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (35962)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00