Statenpassage

Motie : Motie van het lid Kuik c.s. over de uitwerking van grondwettelijke toetsing ter hand nemen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 88
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
D66 24
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
Volt 3
JA21 3
DENK 3
BBB 1
50PLUS 1
BIJ1 1
Tegen
VVD 34
PVV 17
FVD 8
SGP 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36149-5 Reactie op verzoek commissie over de planning wetsvoorstel Kaderwet rijksinspecties

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35925-VII-169 Hoofdlijnen constitutionele toetsing

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een notaoverleg

29279-717 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over reactie van de Venetiƫ-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

29279-708 Kabinetsreactie op het rapport van de Venetiƫcommissie 'The Netherlands - Opinion on the Legal Protection of Citizens'

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35925-VII-103 Overzicht op hoofdlijnen van aspecten bij verschillende varianten van constitutionele toetsing

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

31490-309 Eindrapportage brede evaluatie organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Functioneren Rijksdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:16

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Constitutionele toetsing

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00