Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35814, eindtekst

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

35814, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 18 oktober 2021)

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

35814-7 Nota van wijziging

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35814-5 Verslag

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Koninklijke boodschap

35814-1 Koninklijke boodschap

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35814-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

35814 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35814-3 Memorie van toelichting

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van wet

35814-2 Voorstel van wet

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong (35814)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00