Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (Kamerstuk 32852-138)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    B. Schuurkamp, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35572-55 Motie van de leden Agnes Mulder en Lodders over de voorkeur voor een Europese ETS-oplossing bevestigen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32852-121 Motie van het lid Kröger over het opnemen van de recyclebaarheid van kleding en schoenen in de aanbestedingsregels

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XII-38 Motie van het lid Moorlag over een proeftuin circulaire wijken en dorpen

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

VSO Circulaire economie (32852-119)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:25

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35