Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht"

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31066-706 Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over oplossingen voor de casussen in het werkdocument van de Belastingdienst (Kamerstuk 31066-670)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Motie

28362-26 Motie van het lid Omtzigt c.s. over verstrekken van interne stukken ontdaan van persoonlijke beleidsopvattingen

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35302-21 Motie van het lid Omtzigt c.s. over stoppen van de invordering bij CAF-gerelateerde toeslagzaken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31066-503 Motie van het lid Omtzigt c.s. over gedupeerde ouders zo spoedig mogelijk individueel schadeloos stellen

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Stopzetten kinderopvangtoeslag (AO d.d. 4/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:20

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

VAO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten (AO d.d. 20/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35