Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (Kamerstuk 26150-186)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    R.D. Reinders, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan ministers Buza en BuHaOS - schrift overleg Nederlandse inzet AVVN

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Motie

33783-44 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een vertrouwelijke briefing door de Amerikaanse regering aan de Tweede Kamer

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

35207-7 Motie van de leden Bisschop en Van Helvert over prioriteit geven aan godsdienstvrijheid in de bilaterale betrekkingen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1440 Motie van de leden Jetten en De Groot over inzet voor ambitieuze en bindende doelstellingen in Beijing

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

33694-43 Motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiƫle massavernietigingswapens

Indiener S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid

Motie

34775-44 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over stelling nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israƫl

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen) voortzetting

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Debat over de informele Europese top d.d. 9 mei 2019

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Beleidsnotitie Nederland-China

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10
Naar boven