Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

24557-154 Motie van het lid Van Nispen c.s. over vergunningen voor betrouwbare, bonafide aanbieders van onlinekansspelen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

24557-160 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het verbod op reclame door vergunninghouders van kansspelen uitbreiden tot 21.00 uur

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

24557-161 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de leeftijdsgrens van beroemdheden in reclame voor kansspelen op ten minste 25 jaar stellen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

32264-19 Motie Bouwmeester c.s. over geen vergunning voor illegale aanbieders van kansspelen

Indiener L.T. Bouwmeester, Tweede Kamerlid

Motie

32264-16 Motie Schouten c.s. over het aantal kansspelverslaafden en risicospelers

Indiener C.J. Schouten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wijz. Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit (32264)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

VAO Kansspelen (AO d.d. 27/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

VSO Besluit Kansspelen op afstand (33 996, nr. 77)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15