Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 8-9 oktober 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    H. Schoor, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-1584 Motie van de leden Sjoerdsma en Van der Graaf over geen Europese subsidies voor lidstaten die zich niet aan de rechtsstaatprincipes houden

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30950-211 Gewijzigde motie van de leden Azarkan en Jetten over aanstellen van een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding t.v.v. 30950-195

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35164-10 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over in het leven roepen van een nationaal coördinator antisemitismebestrijding

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

30950-186 Motie van de leden Asscher en Pieter Heerma over een Staatscommissie Discriminatie en Racisme

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

30950-203 Motie van het lid Jetten c.s. over een nationaal coördinator discriminatie en racisme aanstellen

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

35403-4 Motie van de leden Jetten en Van Ojik over voortzetting van de artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1515 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de ontvangst van EU-middelen koppelen aan naleving van rechtsstatelijkheidsbeginselen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VII-26 Motie van het lid Den Boer c.s. over digitale nalatenschap

Indiener M.G.W. den Boer, Tweede Kamerlid

Motie

32317-539 Motie van het lid Van Nispen over niet instemmen met het oprichten van rescEU

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

35078-3 Motie van de leden Anne Mulder en Omtzigt over het korten van landen die zich niet aan de begrotingsregels houden

Indiener A. (Anne) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1360 Motie van het lid Leijten over verzet tegen uitbreiding van het mandaat van het Europees Openbaar Ministerie met terrorismebestrijding

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de informele Europese Top in Salzburg 20/9

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Debat over de Staat van de Europese Unie (35078-1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019 (AO d.d. 06/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Begroting Binnenlandse Zaken (35300-VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme'

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Debat over institutioneel racisme in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

JBZ-raad 2 december 2020

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45