Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele Energieraad (videoconference) op 28 april 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    L.N. Kruithof, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35430-19 Motie van het lid Van Raan over aanbevelingen om groener uit de crisis te komen meenemen bij het steunpakket

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35430-17 Motie van het lid Van Raan over harde voorwaarden over onder meer personeels- en klimaatbeleid bij steun aan grote bedrijven

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

21501-07-1678 Motie van het lid Van Raan c.s. over de transitie naar een toekomstbestendige economie

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35413-4 Motie van het lid Nijboer over voorwaarden voor bedrijfsspecifieke steun

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Eurogroep

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Energieraad (formeel) op 15 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:45

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20