Nota van wijziging
Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Tweede nota van wijziging

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief