Eindtekst : Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 116
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 38
PvdA 36
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
GrKÖ 2
Houwers 1
Van Vliet 1
Klein 1
Tegen
SP 15
PVV 12
GrBvK 2
PvdD 2
50PLUS 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota van wijziging

34031-9 Tweede nota van wijziging

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

34031, bijgewerkt t/m nr. 9 (2e NvW d.d. 24 maart 2015)

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34031-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

34031-7 Nota van wijziging

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34031-5 Verslag

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van verbetering

34031-4 Nota van verbetering

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nader rapport

34031 NR inzake Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Koninklijke boodschap

34031-1 Koninklijke boodschap

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

34031-2 Voorstel van wet

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

34031-3 Memorie van toelichting

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

34031 Adv RvSt inzake Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Belang van beheersing Duits of andere vreemde taal

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven