Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake Fiche: Mededeling EU raamwerk online gokken (Kamerstuk 22112, nr. 1516)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.M. Jadnanansing, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
  • Mede ondertekenaar
    A.E.A.J. Hessing-Puts, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-1516 Fiche: Mededeling EU raamwerk online gokken

Indiener F.C.G.M. Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Mededeling EU raamwerk online gokken (22112-1516)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45