Brieven regering

Zoekresultaten (70.022)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen. Kwartaalrapportage Hierbij stuur ik u, mede namens de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de rapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen voor de periode april tot en

2022D32605

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30 augustus 2022 te Praag

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30 augustus 2022 te Praag. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 17 augustus 2022 Betreft Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30

2022D32603

Brieven regering

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen. REMOVETHIS Bijgaand treft u aan een afschrift van mijn reactie, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op de brief van de Stichting SPOTS. Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst

2022D32583

Brieven regering

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals. Hierbij ontvangt u het eerste ‘Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals’ dat Zorginstituut Nederland (hierna het Zorginstituut) aan mij heeft uitgebracht. Sinds 22 oktober 2019 is het nieuwe

2022D32580

Brieven regering

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit. Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit Datum 17 augustus 2022 Betreft Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000413586 Uw kenmerk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000413586

2022D32577

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een brief ontvangen van de KNMT d.d. 15 april 2022 inzake commentaar t.b.v. het

2022D32562

Brieven regering

Toepassing Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ten aanzien van aangekocht hotel COA

Toepassing Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ten aanzien van aangekocht hotel COA. hier een eerste stap, waarna ook meerdere locaties in andere gemeenten zullen volgen. Het COA heeft een hotel aangeschaft in Albergen, gelegen in de gemeente Tubbergen. Dit hotel kan momenteel 80 gasten ontvangen. In potentie kunnen er op deze locatie 300

2022D32555

Brieven regering

Uitvoering van de motie van de leden Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (Kamerstuk 21501-02-2497)

Uitvoering van de motie van de leden Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (Kamerstuk 21501-02-2497). Op 16 juni jl. nam de Kamer de motie-Van Dijk/Sjoerdsma (21501-02, nr. 2497) aan waarin de regering wordt verzocht als waarnemer aanwezig te zijn bij de

2022D32556

Brieven regering

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bijgaand bied ik u het ‘Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan. Zoals de NZa in haar samenvattend rapport schrijft, had de coronapandemie ook in het jaar 2021 grote invloed op de maatschappij en de zorg

2022D32551

Brieven regering

Documenten bij Woo-besluit inzake 'Sywert-deal'

Documenten bij Woo-besluit inzake 'Sywert-deal'. : Documenten Zoals wij in de brief van 22 juli jl. (Kamerstukken II 2021/22 32 805 nr. 144 ) in reactie op uw verzoek van 19 juli jl. hebben aangegeven, doen wij u hierbij de (deels) geopenbaarde documenten die behoren bij het afrondende besluit krachtens de Wet open overheid inzake de

2022D32549

Brieven regering

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU. Wijziging governance en statuten Stichting ICTU Datum 16 augustus 2022 Betreft Wijziging governance en statuten Stichting ICTU www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk 2022-0000347495 Uw kenmerk www.rijksoverheid.nl

2022D32536

Brieven regering

Verslag extra Energieraad 26 juli 2022

Verslag extra Energieraad 26 juli 2022. Verslag Hierbij bied ik u het verslag aan van de extra Energieraad die op 26 juli 2022 onder Tsjechisch voorzitterschap plaatsvond in Brussel. Tijdens de Raad is een politiek akkoord bereikt over de verordening over gecoördineerde gasbesparingsmaatregelen. Daarnaast is er gesproken over leveringszekerheid en

2022D32533

Brieven regering

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na COVID’

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na COVID’. 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 1934 Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 augustus 2022 Met deze brief bied ik u het recente advies van de Raad

2022D32507

Brieven regering

Rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod

Rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod. 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 621 Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 augustus 2022 Met mijn brief van 7 juli

2022D32503

Brieven regering

Voortgang overbrengingen Afghanistan

Voortgang overbrengingen Afghanistan. Maandag 15 augustus a.s. is het een jaar geleden dat Kaboel viel en Afghanistan in handen kwam van de Taliban. Met het oog daarop, en gezien de recente overbrengingen via Pakistan, informeer ik met deze brief uw Kamer, mede namens de minister van Defensie, over de stand van zaken betreffende de overbrenging van

2022D32427

Naar boven