Brief regering : Verbeteragenda Doelgroepenvervoer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31521-125 Motie van het lid Kwint c.s.over een toekomstvisie voor voldoende leerlingenvervoer, inclusief mogelijkheden om af te zien van aanbesteding

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31521-128 Motie van het lid Van Baarle c.s. over verkennen of het inrichten van een vorm van toezicht op leerlingenvervoer mogelijk is

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Leerlingenvervoer d.d. 25 oktober 2022 (CD 19/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15