Brief regering : Verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 21 en 22 maart 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-2048 Motie van de leden Paternotte en Klaver over aandringen op het instellen van een fasttrackimportregime over land om versneld bijstand te verlenen aan de meest kwetsbaren in Gaza

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-2055 Motie van de leden Tuinman en Van Campen over geen onderhandelingsgesprekken openen indien Bosnië en Herzegovina niet voldoet aan de in december 2023 opgestelde acht criteria

Indiener G.P. Tuinman, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-2034 Motie van het lid Brekelmans c.s. over een voortrekkersrol nemen voor een plan om bevroren Russische tegoeden in te zetten als onderpand voor financiële steun aan Oekraïne

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2856 Motie van het lid Van Baarle c.s. over zich inspannen voor onafhankelijke waarnemers bij de controle op toegang van humanitaire hulpmiddelen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2852 Motie van het lid Boswijk c.s. over bezien hoe Nederland financieel of operationeel kan bijdragen aan de humanitaire corridor via de zee

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2854 Motie van de leden Paternotte en Brekelmans over de mogelijkheid van nadere veiligheidssamenwerking met Moldavië bezien

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

36410-V-65 Motie van het lid Dobbe c.s. over de bevroren Russische tegoeden inzetten voor de wederopbouw van Oekraïne en het onder druk zetten van Rusland om de agressie te staken

Indiener S.E.M. Dobbe, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1959 Motie van het lid Krul c.s. over de winsten van beschikbare middelen die bevroren zijn onder de elf sanctiepakketten waar juridisch mogelijk inzetten in de continuerende solidariteit met Oekraïne

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese top van 29 en 30 juni 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:30

Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Tweeminutendebat RBZ-raad (CD 12/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de staat van de oorlog in Europa

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30