Brief regering : Fiche: Mededeling Europese Defensie-Industrie Strategie en Verordening Europees Defensie-industrie Programma

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Fiche: Mededeling Europese Defensie-Industrie Strategie en Verordening Europees Defensie-industrie Programma (Kamerstuk 22112-3919)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Defensie en Buitenlandse Zaken - feitelijke vragen Mededeling Europese Defensie-Industrie Strategie en Verordening Europees Defensie-industrie Programma

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Motie

21501-20-2033 Motie van het lid Brekelmans c.s. over een aanjagersrol vervullen bij een plan voor de opschaling van militaire productie in Europese landen

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-2032 Motie van het lid Dassen c.s. over ervoor pleiten dat de huidige positie van Moldaviƫ gewaarborgd blijft onder de nieuwe plannen van de Europese Defensie Industrie Strategie

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

36410-X-68 Motie van het lid Dassen over het intensiveren van gezamenlijke inkoop van defensiematerieel via de Defence Joint Procurement Task Force van het Europees Defensieagentschap

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Defensie (36410-X) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de staat van de oorlog in Europa

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Raad Buitenlandse Zaken Defensie (wordt verplaatst)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Materieel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30