Brief regering : Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs: doelen en voortgang

Download

Indieners

  • Indiener
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31293-657 Motie van het lid De Hoop over in het Masterplan basisvaardigheden afrekenbare doelen vastleggen voor verbeterde beheersing van taal en rekenen

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-43 Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over onderzoeken op welke wijze "de bibliotheek op school" duurzaam verankerd kan worden (t.v.v. 36200-VIII-23)

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

31293-629 Motie van het lid Bisschop over schrijfvaardigheid opnemen als onderdeel van de eindtoets en het eindexamen Nederlands

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden (CD 14/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:15

Tweeminutendebat Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden (Kamerstuk 31293, nr. 654)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:19