Brief regering : Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 19 en 20 oktober 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie
  • Mede ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32317-856 Motie van het lid Dekker-Abdulaziz c.s. over de motie Van Ginneken c.s. (26 643, nr. 1011) alsnog uitvoeren en niet instemmen met het voorstel aangaande de CSAM-verordening totdat elk vorm van encryptiebedreigende chatcontrol uit het voorstel is gehaald

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie

36410-55 Motie van de leden Eerdmans en Wilders over instellen van een rapporteur om het optrekken met partnerschaplanden voor het verplaatsen van asielopvang- en procedures buiten de EU in kaart te brengen

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid

Motie

32317-836 Motie van de leden Van der Staaij en Bisschop over zich actief inspannen voor het bereiken van een akkoord over aanscherping van de Terugkeerrichtlijn

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

32317-813 Motie van het lid Eerdmans over optrekken met de Deense regering inzake het verplaatsen van asielopvang en -procedures naar partnerlanden buiten de Unie

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat JBZ-Raad d.d. 8 en 9 juni 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:10

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Tweeminutendebat JBZ-Raad op 19 en 20 oktober 2023 (algemeen) (32317-855)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

JBZ-Raad van 4 en 5 december 2023 (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

JBZ-Raad van 4 en 5 december 2023 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven (is verplaatst naar 19 december 2023)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00