Brief regering : Verzamelbrief dierenwelzijn

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28286-1311 Motie van het lid Beckerman over voor 1 januari 2024 met een plan komen voor een verbod op het doden van haantjes

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1310 Motie van het lid Vestering over een landelijke verplichting van beschuttingsmogelijkheden voor weidedieren

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1309 Motie van het lid Vestering over een plan voor een einde aan de import van kalfjes

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

33835-219 Motie van het lid Akerboom c.s. over het direct verlagen van de slachtsnelheid als er risicofactoren worden geconstateerd bij de beoordeling van een slachthuis

Indiener E.S. Akerboom, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-66 Motie van het lid Vestering over het verhogen van de minimale transportleeftijd voor kalfjes

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1249 Motie van de leden Van Campen en Eerdmans over een "three strikes out"-handhavingsvoorstel in de procedure voor verscherpt toezicht op slachthuizen

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1246 Motie van de leden Graus en Eerdmans over een roulatiesysteem binnen NVWA-teams om intimidaties en dergelijke te voorkomen

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XIV-10 Motie van het lid Vestering over de maximale temperatuur voor diertransporten verlagen naar 30 graden

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

28286-1196 Gewijzigde motie van de leden Beckerman en Boswijk over een onderzoek naar een verbod op het doden van haantjes (t.v.v. 28286-1189)

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (CD 31/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 15/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Dieren in de veehouderij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30