Brief regering : Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs (Kamerstuk 31293-655)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31293-626 Motie van de leden De Hoop en Segers over het voeren van lastige gesprekken onderdeel maken van de lerarenopleiding

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

31293-629 Motie van het lid Bisschop over schrijfvaardigheid opnemen als onderdeel van de eindtoets en het eindexamen Nederlands

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

31293-630 Motie van het lid Peters over het transparant en inzichtelijk maken voor leraren van de wetenschappelijke onderbouwing en de gebruikerservaringen met leermiddelen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31293-627 Motie van het lid De Hoop over de meerwaarde voor het onderwijs van rolmodellen bij het verinnerlijken van democratische waarden

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

35830-VIII-10 Motie van de leden Paul en Peters over best practices in het kader van monitoring binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Motie

28760-110 Motie van de leden Kwint en Peters over alleen inzetten op wetenschappelijk bewezen leesmethodes

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

28760-111 Motie van de leden De Hoop en Westerveld over het verbeteren van de kansengelijkheid die verband houdt met leesvaardigheid

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-41 Motie van het lid Rudmer Heerema over het curriculum van de pabo in lijn brengen met de curriculumherziening

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

31293-523 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over betrokkenheid van leraren en scholen bij het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen en eindtermen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:55

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Stand van zaken Leesoffensief (28760, nr. 107)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden (CD 14/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45