Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31066-975 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 februari 2022, over de voortzetting commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de staatssecretarissen van Financiën om een uiteenzetting van de verantwoordelijkheden en de taakverdeling ten aanzien van de hersteloperatie en de daarmee samenhangende wetgeving

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Motie

31066-860 Motie van het lid Kat c.s. over het advies van de kinderen en jongeren van gedupeerde ouders overnemen

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

35510-20 Motie van het lid Marijnissen c.s. over het kinderfonds in handen leggen van een onafhankelijke derde

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD d.d. 01/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:49

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Voortzetting commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30