Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-31 Motie van de leden Segers en Marijnissen over onderzoeken hoe de publieke belangen in de Nederlandse energievoorziening beter geborgd kunnen worden

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

36200-18 Motie van de leden Hermans en Pieter Heerma over het opstellen van een versnellingsplan rond kernenergie

Indiener S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Motie

35603-51 Motie van het lid Beckerman c.s. over geen kerncentrale in Groningen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

35603-59 Motie van de leden Sienot en Agnes Mulder over geen kerncentrale realiseren in de provincie Groningen

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:31

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Energiesysteem 2050 & kernenergie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00