Brief regering : Geannoteerde agenda voor de formele Telecomraad van 6 december 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

26643-879 Motie van het lid Van Baarle over inspanningen van de regering die erop gericht zijn dat EU-verordeningen concrete antidiscriminatiebepalingen krijgen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

26643-877 Motie van het lid Van Baarle c.s. over de overheid en bedrijven verplichten om waarborgen te hanteren om discriminatie door algoritmen te voorkomen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-933 Motie van het lid Ceder c.s. over het bezwaar tegen de introductie van een uniek en blijvend identificatienummer

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-932 Motie van de leden Ceder en Dekker-Abdulaziz over de inzet voor het voorstel voor een raamwerk voor een Europese Digitale identiteit

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-935 Motie van de leden Leijten en Rajkowski over inbrengen dat de mogelijkheid voor nationaal toezicht en/of nationale toepassing van algoritme mogelijk moet zijn

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

26643-828 Motie van het lid Van Baarle c.s. over wettelijk borgen dat gebruik van de digital wallet te allen tijde vrijwillig is

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

26643-831 Motie van de leden Van Haga en Leijten over het niet indirect verplichten van het gebruik van de eID

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

26643-835 Motie van de leden Bouchallikh en Dekker-Abdulaziz over verplichte impactassessments voorafgaand aan het inzetten van algoritmen voor evaluaties van of beslissingen over mensen

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit (CD d.d. 22/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Tweeminutendebat Telecomraad d.d. 3 juni 2022 (CD 31/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:50

Debat op hoofdlijnen over digitale zaken

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Tweeminutendebat Telecomraad 6 december 2022 (CD 30/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:46

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25