Brief regering : Adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief Algemene Rekenkamer

36200-73 Rode draden uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer naar de ontvangsten van het Rijk

Indiener A.P. Visser, president van de Algemene Rekenkamer

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Indiener M. Schukkink, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 36200-1)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 36200-2)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

Reactie van de regering Septemberrapportage

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

36200-2 Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

36200-1 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

36200-4 Ombuigingslijst 2022

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Nader rapport

36200-3 Nader rapport inzake de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State

36200-6 Najaarsrapportage Afdeling advisering Raad van State en Kabinetsreactie

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Brief regering

35925-VII-170 Contourennota financieringssystematiek medeoverheden

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Algemene Politieke Beschouwingen 1e TK

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Macro Economische Verkenningen van het CPB voor 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van 's Rijks Financiën (Miljoenennota) 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) 1e TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25