Brief regering : Indiening wetsvoorstel toekomst pensioenen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36067-185 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 december 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een wetgevingsoverleg

36067-184 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eindtekst

36067, eindtekst

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Voorstel van wet (tweede lezing)

36067-179 Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 20 december 2022 aangebrachte wijzigingen

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Wijzigingen voorgesteld door de regering

36067-182 Wijzigingen voorgesteld door de regering

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Nota van wijziging

36067-91 Vierde nota van wijziging

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister APP - verzoek reactie schriftelijke inbreng rapporteurs Wet toekomst pensioenen

Indiener H.J. Post, griffier

Verslag van een wetgevingsoverleg

36067-53 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 oktober 2022, inzake Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)(voortzetting)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een wetgevingsoverleg

36067-44 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 oktober 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

36067-43 Derde nota van wijziging

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verslag van een wetgevingsoverleg

36067-42 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 10 oktober 2022, over Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een wetgevingsoverleg

36067-27 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 september 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een wetgevingsoverleg

36067-26 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 september 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

36067-15 Tweede nota van wijziging

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Bijgewerkte tekst

36067, Bijgewerkt t/m nr. 43 (3e NvW d.d. 24 oktober 2022)

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek stand van zaken brief over Wet toekomst pensioenen

Indiener H.J. Post, griffier

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36067-11 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36067-10 Nader verslag

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36067-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Nota van wijziging

36067-8 Nota van wijziging

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36067-6 Verslag

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36067-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36067-2 Voorstel van wet

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Koninklijke boodschap

36067-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Memorie van toelichting

36067-3 Memorie van toelichting

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Motie (gewijzigd/nader)

35925-XV-110 Nader gewijzigde motie van het lid Den Haan over burgers en deelnemers laagdrempelige informatie verstrekken over de nieuwe Pensioenwet (t.v.v. 35925-XV-109)

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

35897-17 Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over het indexeren van pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van 105%

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

32043-564 Motie van het lid Den Haan over seniorenorganisaties nauwer betrekken bij de uitwerking van het pensioenakkoord

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

35555-12 Motie van de leden Smeulders en Gijs van Dijk over faciliteren van experimenten met pensioenopbouw door zelfstandigen

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

32043-537 Motie van het lid Van Weyenberg over de uitgebreide wettelijke partnerdefinitie zo snel mogelijk wettelijk verankeren

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

34996-7 Motie van het lid Slootweg over een advies over een adequate dekking in het nieuwe stelsel

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie

32043-53 Motie-Klaver over verhoging van de pensioenleeftijd

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het pensioenakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:50

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Aanvang middagvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:35

Debat over het pensioenakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Uitwerking pensioenakkoord (Kamerstuk 32043, nr. 562)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Verzamelwet SZW 2022 (35897)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 12:00

Aansluitend aan de begroting BuZa: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30