Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30234-246 Motie van de leden Van Nispen en Rudmer Heerema over voldoende middelen om de taken van reddingsbrigades te bevorderen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

30234-248 Motie van het lid Von Martels c.s. over een overleg tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken sportinitiatieven

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-110 Motie van het lid Hijink over het regionaal organiseren van specialistische jeugdzorg

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

30234-217 Motie van het lid De Pater-Postma c.s. over een breder onderzoek naar criminele inmenging in de amateursport

Indiener W.L. de Pater-Postma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Sportbeleid (AO d.d. 12/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VSO Sportbeleid (30 234, nr. 244)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken.

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10