Brief regering : Evaluatie Wet BIG

Download

Indieners

  • Indiener
    E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg over Evaluatie Wet BIG (Kamerstuk 29282, nr. 211)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Wanneer toegezegde beleidsreactie op de evaluatie van de Wet BIG

Indiener A.J.M. Teunissen, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Evaluatie Wet BIG - 29282-211

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Evaluatie Wet BIG-Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00