Brief regering : Besluit houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

Download

Indieners

  • Indiener
    J.C. Huizinga-Heringa, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bijlagen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30