Amendementen

Zoekresultaten (11.036)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van het lid Van der Lee over een tipgeldregeling

Amendement van het lid Van der Lee over een tipgeldregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 442 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten...

2024D21399

Amendementen

Amendement van de leden Kröger en Grinwis ter vervanging van nr. 34 over verduidelijking van het groepsverbod en uitbreiding van de bevoegdheden van infrastructuurbedrijven

Amendement van de leden Kröger en Grinwis ter vervanging van nr. 34 over verduidelijking van het groepsverbod en uitbreiding van de bevoegdheden van infrastructuurbedrijven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten...

2024D20761

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis ter vervanging van nr. 14 over de mogelijkheid voor de ACM een wervingsstop op te leggen

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis ter vervanging van nr. 14 over de mogelijkheid voor de ACM een wervingsstop op te leggen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen...

2024D20890

Amendementen

Amendement van het lid Postma over het inperken van de vervalbepaling in artikel 7.51a

Amendement van het lid Postma over het inperken van de vervalbepaling in artikel 7.51a. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID POSTMA...

2024D20787

Amendementen

Amendement van het lid Koekkoek over het beperken van de vervalbepaling in artikel 7.51a tot het overgangsrecht

Amendement van het lid Koekkoek over het beperken van de vervalbepaling in artikel 7.51a tot het overgangsrecht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr. 63 AMENDEMENT VAN...

2024D20833

Amendementen

Amendement van het lid Postma c.s. ter vervanging van nr. 45 over dat de redelijke vergoeding bij teruglevering niet negatief mag zijn

Amendement van het lid Postma c.s. ter vervanging van nr. 45 over dat de redelijke vergoeding bij teruglevering niet negatief mag zijn.

2024D20680

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Kröger c.s. ter vervanging van nr. 32 over het preciezer definiëren van energiegemeenschappen, het lokaal kunnen profiteren van energieopwek en het onderscheiden van energie delen en opwekken

Gewijzigd amendement van het lid Kröger c.s. ter vervanging van nr. 32 over het preciezer definiëren van energiegemeenschappen, het lokaal kunnen profiteren van energieopwek en het onderscheiden van energie delen en opwekken. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D20670

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Flach en Erkens ter vervanging van 61 over duidelijker regels over overleg met representatieve organisaties

Gewijzigd amendement van de leden Flach en Erkens ter vervanging van 61 over duidelijker regels over overleg met representatieve organisaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr...

2024D20960

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Erkens en Bontenbal ter vervanging van nr. 33 over het bieden van de mogelijkheid aan aangeslotenen om zelf hun aansluiting te realiseren

Gewijzigd amendement van de leden Erkens en Bontenbal ter vervanging van nr. 33 over het bieden van de mogelijkheid aan aangeslotenen om zelf hun aansluiting te realiseren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378...

2024D20672

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 49 over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers in uitzonderlijke omstandigheden

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 49 over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers in uitzonderlijke omstandigheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels...

2024D20904

Amendementen

Amendement van het lid Kröger over het bieden van de mogelijkheid van energie delen als alternatief voor de salderingsregeling.

Amendement van het lid Kröger over het bieden van de mogelijkheid van energie delen als alternatief voor de salderingsregeling.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr. 58...

2024D20674

Amendementen

Amendement van het lid Kops over een waarborg dat intermediairs dezelfde kwaliteit en deskundigheid hebben die ook voor leveranciers gelden

Amendement van het lid Kops over een waarborg dat intermediairs dezelfde kwaliteit en deskundigheid hebben die ook voor leveranciers gelden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr...

2024D20610

Amendementen

Amendement van het lid Grinwis ter vervanging van nr. 42 over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers

Amendement van het lid Grinwis ter vervanging van nr. 42 over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)...

2024D20520

Amendementen

Amendement van het lid-Kröger over meer aandacht voor de maatschappelijke afweging bij uitbreidings- en vervangingsplannen

Amendement van het lid-Kröger over meer aandacht voor de maatschappelijke afweging bij uitbreidings- en vervangingsplannen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID...

2024D20603

Amendementen

Amendement van het lid Beckerman over het niet in rekening brengen van extra kosten voor het invoeden van zonne-energie

Amendement van het lid Beckerman over het niet in rekening brengen van extra kosten voor het invoeden van zonne-energie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr. 48...

2024D20486