Amendement : Amendement van het lid Stoffer over een uniforme formulering van de bepaling over het informatierecht van de medezeggenschapsraad

Download

Indieners