Amendement

Amendement van de leden Stoffer en Van Haga over aanpassing van de BIK-afdrachtvermindering

Download Download

Indieners