De verslagen van de bijeenkomsten van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa vindt u via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/20043