Organisatie OVSE PA

De nationale parlementen van de OVSE-landen wijzen de parlementariërs aan die enkele keren per jaar in de OVSE Parlementaire Assemblee vergaderen.

Commissies

De Assemblee heeft drie commissies: 

  • Commissie politiek en veiligheid
  • Commissie economie, wetenschap, technologie en milieu
  • Commissie democratie, mensenrechten en humanitaire kwesties

De nationale delegaties wijzen hun leden per commissie aan. Iedere commissie kiest haar eigen voorzitter, vice-voorzitter en een rapporteur voor de periode van een jaar. In de plenaire vergadering brengen de rapporteurs verslag uit van de discussie in hun respectievelijke commissies.

Het Bureau

Het dagelijks bestuur van de Assemblee is ondergebracht in het Bureau, bestaande uit de president, de negen vice-presidenten, de penningmeester en de gekozen leiding van de verschillende commissies. In al deze functies wordt men door de Assemblee gekozen voor de periode van een jaar. De president emeritus (de onmiddellijke voorganger van de huidige president) is ook lid van het Bureau. Het Bureau voert de besluiten van het Standing Committee uit.

Standing Committee

In het Standing Committee zitten alle 56 nationale delegatieleiders en de leden van het Bureau. Dit orgaan keurt het budget van de Assemblee goed en zet de hoofdlijnen uit voor het werk van de Assemblee.

De president van de Assemblee kan een speciaal gezant ('Special Representative') aanwijzen voor thema’s die hij of zij onder de aandacht wil brengen. Zo zijn er bijvoorbeeld een speciaal gezant voor Guantanamo, een speciaal gezant voor Zuidoost-Europa en een speciaal gezant voor de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Met hetzelfde doel kunnen er ad hoc commissies worden ingesteld, zoals bijvoorbeeld is gebeurd voor Wit-Rusland en Moldavië.

Secretariaat en Ambassadeur

Het secretariaat van de OVSE PA is gevestigd in Kopenhagen. De Assemblee heeft een eigen ambassadeur bij het hoofdkantoor van de OVSE in Wenen.

Stage bij de OVSE Assemblee

De OVSE Assemblee heeft een programma voor stagiaires. Elk half jaar wordt een aantal veelbelovende studenten of promovendi uit de aangesloten lidstaten de kans geboden om mee te draaien in het secretariaat van de OVSE Assemblee.