Doelstellingen OVSE PA

Doelstellingen van de OVSE zijn onder meer:

  • bevorderen van wapenbeheersing en conflictpreventie, democratische instituties, mediavrijheid en legitieme verkiezingsprocessen
  • simuleren van economische welvaart en het herstel en bescherming van de ecologie
  • tegengaan van smokkel van mensen, wapens en drugs
  • bestrijden van discriminatie van vrouwen en etnische minderheden
  • herstel van de stabiliteit en de 'rule of law' in de post-conflictgbieden behoren tot de doelstellingen van de OVSE