Wat doet de OVSE PA

De OVSE Parlementaire Assemblee is geen parlement, maar een overleg van 57 parlementen. Dit betekent dat de Assemblee geen traditionele parlementaire instrumenten tot zijn beschikking heeft, zoals het budgetrecht, het enquêterecht of het recht op inlichtingen. Ook kan de Assemblee geen ministers naar huis sturen.

Dialoog

Kerntaak van de OVSE PA is het bevorderen van de democratische, interparlementaire dialoog over de OVSE-doelstellingen door:

 • te beoordelen hoe OVSE-lidstaten deze doelstellingen implementeren
 • te discussiëren over onderwerpen die besproken worden in de Ministeriële Raad of de Raad van Regeringsleiders van de OVSE
 • mechanismen te ontwikkelen om conflicten te voorkomen of op te lossen
 • steun te geven aan de versterking van democratische instellingen in de lidstaten
 • een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van en de samenwerking tussen verschillende OVSE-instituties.

Diplomatie

De Assemblee is een platform van parlementaire diplomatie. De belangrijkste activiteiten zijn:

 • de jaarlijkse sessie (eerste week van juli, steeds in een ander land)
 • de wintervergadering (derde week van februari, steeds in Wenen)
 • de najaarsvergadering (september of oktober, steeds in een ander land)
 • seminars en conferenties
 • verkiezingswaarnemingsmissies
 • speciale missies naar crisisgebieden.

Verklaringen en rapporten

De belangrijkste ‘producten’ van deze activiteiten zijn verklaringen en rapporten, waarin de Assemblee een oordeel velt of tot actie oproept, bijvoorbeeld in de slotverklaring, de resoluties en de aanbevelingen die de Assemblee op de jaarlijkse sessie aanneemt. Hierover beslist de Assemblee bij meerderheid van stemmen. Een ander voorbeeld zijn de verklaringen na een verkiezingswaarnemingsmissie, waarin wordt geoordeeld over het democratische gehalte van de betreffende verkiezingen.

> Bekijk alle verklaringen en overige documenten