Biografie, onderwijs en loopbaan van Lisa Westerveld

Biografie

"Een stem geven aan mensen die niet worden gehoord"

Al vanaf mijn studie filosofie ben ik sterk betrokken bij het onderwijs, eerst als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en daarna als voorlichter van de Algemene Onderwijsbond. Goed onderwijs is de sleutel voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daar heb ik me altijd voor ingezet

Van Nijmegen naar het Binnenhof

Voordat ik in de Kamer kwam was ik raadslid in Nijmegen, waar ik me inzette voor sociale bijstand en experimenten gebaseerd op het basisinkomen. Ook heb ik mij ingezet voor duurzame en toegankelijke sportaccommodaties en een groene, fietsvriendelijke binnenstad.

Steun voor hen die het nodig hebben

Ik wil mensen die niet worden gehoord een stem geven. Jongeren en volwassenen met mentale problemen die nu op wachtlijsten staan voor zorg. Mensen met een beperking die tegen allerlei barrières aanlopen. Kinderen die niet kunnen meedoen, omdat ze opgroeien in armoede. Juist degenen die het hardst de steun van de overheid nodig hebben, worden het vaakst vergeten, omdat ze soms letterlijk niet naar Den Haag kunnen komen om bij ons aan de deur te kloppen. Als volksvertegenwoordiger moeten we er voor hen zijn. Dat doe ik door concrete voorstellen te doen voor deze mensen. Zoals onze initiatiefnota ‘Ons land is beperkt’, waarin we meer dan 70 voorstellen doen voor een toegankelijker Nederland. Of het aanpassen van de Jeugdwet, zodat jongeren inspraak krijgen in de eigen behandeling. En het betekent ook dat we achter de mensen moeten staan die in de publieke sector werken. Zodat docenten, verpleegkundigen en hulpverleners hun werk kunnen doen.

Metalconcerten en voetbal

Niet alleen in de politiek ben ik fanatiek, maar ook op het voetbalveld. Ontspannen doe ik graag met het lawaai van een goed metalconcert.

Education

 • Master of Arts in de Filosofie. Afstudeerrichting sociale en politieke filosofie (bene meritum behaald in 2010), Radboud Universiteit, Nijmegen, 01-09-2009 - 2010
 • Bachelor of Arts in de Filosofie (behaald in 2008), Radboud Universiteit, Nijmegen, 2003 - 2007
 • Culturele Antropologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, 2001 - 2002
 • VWO, Christelijk College Schaersvoorde, Aalten, 1994 - 2001

Loopbaan

 • Voorzitter commissie Democratisering en Decentralisering , UvA , 11-2015
 • Gemeenteraadslid, GroenLinks Nijmegen, Woordvoerder Werk & Inkomen, sport,Europa en binnenstad. , 2014
 • Debatleider bij LUX, debat- en filmhuis , Nijmegen, 11-2011 - 2015
 • Persvoorlichter en lobbyist , Algemene Onderwijsbond (AOb), 03-2011 - 2017
 • Panellid, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), en diverse Visiterende en Beoordelende Instanties (VBI’s) voor opleidingen in het hoger onderwijs., 06-2009 - 06-2011
 • Voorzitter, Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), 10-2007 - 06-2009
 • Stage: geven van onderwijs , (ethiek) aan studenten, 2006 - 2007
 • Diverse werkzaamheden in de landbouw en horeca (Nederland en Duitsland), 1994 - 2007

Samenvatting

Lisa Westerveld is geboren in Aalten op 16 november 1981 en woont in Nijmegen. Zij is in totaal 6 jaar actief in de Tweede Kamer, 2450 dagen om precies te zijn.