Burgerinitiatief

Als u ideeën hebt voor een betere samenleving, kunt u samen met medestanders een burgerinitiatief indienen.

Verzoekschrift

Als de overheid volgens u een verkeerde beslissing heeft genomen die u aangaat, kunt u een verzoekschrift indienen bij de Tweede Kamer.

Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven doet onderzoek en verricht voorbereidingen zodat de Kamer een afgewogen beslissing kan nemen over de verschillende verzoekschriften en burgerinitiatieven. De commissie bestaat net als andere Kamercommissies uit vertegenwoordigers van alle fracties. De vergaderingen van de commissie (ongeveer tien per jaar) zijn altijd besloten, omdat er veel privacygevoelige informatie aan de orde komt. Ook de vergaderstukken zijn om die reden niet openbaar. Wél wordt over elk verzoekschrift of burgerinitiatief een openbaar verslag uitgebracht, met de conclusie van de commissie, de motivering en een voorstel. De Kamer beslist vervolgens.

De commissie heeft zijn eigen reglement. Daarin staan de criteria waaraan een verzoekschrift moet voldoen om voor behandeling in aanmerking te komen.

Meer informatie

Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Telefoon 070 318 20 69
e-mail: cie.vz@tweedekamer.nl