Nieuws over het Benelux Parlement

Maart 2024: Beneluxparlement in Zwolle

Beneluxparlement in Zwolle

De eerste plenaire zitting van het Benelux Parlement in 2024 kwam bijeen op het Provinciehuis te Zwolle op 15 en 16 maart. In totaal 29 parlementsleden uit de Benelux-landen waren aanwezig evenals een delegatie namens de Baltische Assemblee. Vijftien Nederlandse Kamerleden namen hieraan deel. 

Lees hier meer over de bijeenkomst

December 2023: Plenaire zitting Benelux Parlement bijeen in Middelburg

Afgevaardigden van het Benelux Parlement zitten bij elkaar in een kerk in Middelburg.

Op 1 en 2 december 2023 werd de derde plenaire zitting van het Benelux Parlement gehouden in Middelburg, georganiseerd in samenwerking met de provincie Zeeland. Bijna dertig parlementsleden uit de Benelux-landen waren aanwezig evenals een delegatie namens de Baltische Assemblee. Twaalf Nederlandse Kamerleden namen hieraan deel. Dit waren de Eerste Kamerleden Pim van Ballekom (voorzitter Benelux Parlement, VVD), Artie Ramsodit (GroenLinks-PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks-PvdA), Theo Bovens (CDA), Fatimazhra Belhirch (D66), Alexander van Hattem (PVV), Rik Janssen (SP), Hendrik-Jan Talsma (delegatieleider, ChristenUnie), Eddy Hartog (Volt), Auke van der Goot (OPNL) en de Tweede Kamerleden Jan Klink (VVD) en Faissal Boulakjar (D66). 

Lees meer over de plenaire zitting.

September 2023: jongeren uit de Benelux in de Eerste Kamer

Grote groep jongeren uit de Benelux landen staat in een ruimte van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor een schilderij.

Op 28 en 29 september kwam het Benelux Youth Forum, bestaande uit  49 jongeren uit België, Nederland en Luxemburg bijeen in de Eerste Kamer. Dit is een activiteit die eens per twee jaar plaatsvindt in het land van voorzitterschap van het Benelux Parlement, dit jaar in Den Haag – met samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Benelux Unie, het Benelux Parlement en de beide Kamers van de Staten-Generaal. Twee dagen spraken de jongeren over de Digitale Benelux in commissieverband en in plenaire zitting, analoog aan de Benelux Interparlementaire Assemblee.

Lees hier meer over de bijeenkomst

19 juni 2023: Benelux Parlement in Gouvernement Maastricht

De tweede plenaire zitting van het Benelux Parlement vond van 16-17 juni 2023 plaats in het Gouvernement in Maastricht. Zo’n dertig parlementsleden uit de drie Benelux-landen waren aanwezig evenals een delegatie namens de Baltische Assemblee. Twaalf Nederlandse Kamerleden namen hieraan deel. Dit waren de Eerste Kamerleden Pim van Ballekom (VVD), Rian Vogels (VVD), Saskia Kluit (GroenLinks), Carla Moonen (D66), Alexander van Hattem (PVV), Rik Janssen (SP), Hendrik-Jan Talsma (delegatieleider, ChristenUnie) en de Tweede Kamerleden Roelien Kamminga (VVD), Jan Klink (VVD), Daan de Kort (VVD), Faissal Boulakjar (D66) en Derk Jan Eppink (JA21).

Lees hier meer over de bijeenkomst

17 en 18 maart 2023: Benelux Parlement vergadert in Den Haag

Beneluxparlement

De eerste plenaire zitting van het Benelux Parlement in 2023 onder Nederlands voorzitterschap vond plaats op vrijdagmiddag 17 maart en zaterdagochtend 18 maart. Ongeveer dertig parlementsleden uit de drie Benelux-landen werden in de Eerste Kamer welkom geheten door Voorzitter Jan Anthonie Bruijn en door de tijdelijke voorzitter van het Benelux Parlement, senator Pim van Ballekom.

Lees hier meer over de bijeenkomst.

9 en 10 december 2022: Leden van het Benelux Parlement vergaderen in Brussel.

Op 9 en 10 december 2022 vergaderden de leden van het Benelux Parlement in plenaire zitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel. Dertien Nederlandse Kamerleden namen hieraan deel: de Eerste Kamerleden Pim van Ballekom (delegatieleider, VVD), Saskia Kluit (GroenLinks), Gala Veldhoen (GroenLinks), Carla Moonen (D66), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Alexander van Hattem (PVV), Rik Janssen (SP), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Ton Raven (OSF) en de Tweede Kamerleden Jan Klink (VVD), Daan de Kort (VVD), Thom van Campen (VVD) en Faissal Boulakjar (D66).

Lees hier meer over de bijeenkomst.

Leden Benelux Parlement vergaderen in het Waals Parlement

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni 2022 kwamen de leden van het Benelux-parlement bijeen in plenaire zitting in het Waals Parlement in Namen. Een Kamerdelegatie van negen leden nam hier aan deel, bestaande uit de Eerste Kamerleden Pim van Ballekom (delegatieleider, VVD), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Alexander van Hattem (PVV), Ton van Kesteren (PVV), Peter Ester (ChristenUnie), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Rik Janssen (SP), Saskia Kluit (GroenLinks) en hetTweede Kamerlid Jan Klink (VVD). De plenaire vergadering stond in het teken van duurzame mobiliteit op vrijdagmiddag. Op zaterdagochtend werd een aantal aanbevelingen aan het comité van ministers besproken en aangenomen. Lees meer over de bijeenkomst.

Leden Benelux Parlement bijeen voor plenaire vergadering in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Beneluxparlement bijeenkomst in Brussel 25 en 26 maart 2022

Op 25 en 26 maart vergaderde het Beneluxparlement in plenaire zitting in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Een Kamerdelegatie van 14 leden nam hier aan deel. Deze bestond uit Eerste Kamerleden Pim van Ballekom (delegatieleider, VVD), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Carla Moonen (D66), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Alexander van Hattem (PVV), Peter Ester (ChristenUnie), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Rik Janssen (SP), Gala Veldhoen (GroenLinks), Saskia Kluit (GroenLinks), Hamit Karakus (PvdA) en de Tweede Kamerleden Jan Klink (VVD), Thom van Campen (VVD) en Daan de Kort (VVD). De vergadering vond plaats in hybride vorm, met deelnemers fysiek aanwezig en deels via videoverbinding.

Lees hier meer over de bijeenkomst. Lees hier het statement over de situatie in Oekraïne en hier kunt u meer lezen over de gezamenlijke verklaring digitalisering.

Benelux plenair bijeen op 10 en 11 december 2021 in Belgische Senaat

Eerste Kamerleden Pim van Ballekom (delegatieleider, VVD), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Gala Veldhoen (GroenLinks), Carla Moonen (D66), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Alexander van Hattem (PVV), Ton van Kesteren (PVV) en Peter Ester (ChristenUnie), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Rik Janssen (SP), Ton Raven (OSF) en Tweede Kamerleden Jan Klink (VVD), Roelien Kamminga (VVD) en Faissal Boulakjar (D66), Kik Hagen (D66), Derk Jan Eppink (JA21) namen deel aan de plenaire zitting van het Beneluxparlement op 10 en 11 december 2021. De vergadering vond in hybride vorm plaats, met deelnemers aanwezig in de Senaat in Brussel en via videoverbinding. Gedurende de jaren 2021 en 2022 voert België het voorzitterschap van het Beneluxparlement en om die reden vond de plenaire zitting plaats in België.

Kamerleden naar laatste vergadering Benelux Parlement van 2019

Op 6 en 7 december 2019 namen dertien Kamerleden in Luxemburg deel aan de derde en laatste plenaire zitting van het Beneluxparlement. De Tweede Kamerleden Martijn van Helvert (CDA, delegatieleider), Nevin Özütok (GL), Anne Mulder (VVD), Jan Middendorp (VVD) en Erik Ronnes (CDA), en de Eerste Kamerleden Rik Janssen (SP), Jopie Nooren (PvdA), Pim van Ballekom (VVD), Peter Ester (CU), Ton van Kesteren (PVV), Alexander van Hattem (PVV), Ilse Bezaan (PVV) en Diederik van Dijk (SGP) vergaderden met hun collega’s uit België en Luxemburg over zaken die van grensoverschrijdend belang zijn voor de drie landen.

Op vrijdag 6 december vond onder leiding van Jan Middendorp een themadebat plaats over “De Benelux als digitale voorloper van Europa”. Daarbij werd onder meer gesproken met de speciale minister voor Digitalisering, die Luxemburg heeft, en met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, en met vertegenwoordigers van de Europese Unie en de Beneluxunie. Dit debat werd afgesloten met een aanbeveling, waarin de regeringen van de drie landen onder meer gevraagd werd om een actielijst te maken van concrete initiatieven, die binnen de EU al zijn geïdentificeerd ter vervolmaking van de digitale eengemaakte markt, maar die in de Benelux nog niet zijn uitgevoerd.

Op 7 december sprak het Beneluxparlement onder andere over de werkprogramma’s voor komend jaar van de Benelux en van de eigen vakcommissies. Nevin Özütok presenteerde een aanbeveling over de aanpak van mensenhandel in de virtuele wereld, die werd aangenomen. Het Beneluxparlement koos Peter Ester als ondervoorzitter en Erik Ronnes als voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat.

14 en 15 juni 2019: Nederlandse Kamerleden spreken met Beneluxcollega's

Vergadering van het Beneluxparlement in Luxemburg, juni 2019

Op 14 en 15 juni 2019 namen negen leden van de Nederlandse delegatie in het Beneluxparlement deel aan de tweede plenaire zitting van deze organisatie dit jaar. Tweede Kamerleden Anne Mulder (VVD), Nevin Özütok (GL), Erik Ronnes (CDA) en Martijn van Helvert (CDA) leverden samen met Eerste Kamerleden Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Peter Ester (CU), Frank Köhler (SP), André Postema (PvdA) en Diederik van Dijk (SGP) de Nederlandse inbreng. . De zitting was in het Luxemburgs parlement, omdat Luxemburg voor de periode 2019-2020 voorzitter is van de Benelux.

15 en 16 juni 2018: plenaire vergadering Benelux Parlement in Den Haag

Senator André Postema opent de vergadering van het Beneluxparlement in de plenaire zaal van de Eerste Kamer
Senator André Postema opent de vergadering van het Beneluxparlement in de plenaire zaal van de Eerste Kamer

Op 15 en 16 juni 2018 vergadert het Benelux Parlement onder Nederlands Voorzitterschap in Den Haag, bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Vrijdag 15 juni staat een actualiteitsdebat op de agenda over de gevolgen van de Brexit voor de Benelux. Andere onderwerpen op de agenda zijn de aanbevelingen rond de bevordering van vrachtvervoer per spoor, weesgeneesmiddelen, zelfrijdende auto's en politiesamenwerking en drugs. Naar verwachting stelt het Benelux Parlement op zaterdag 16 juni in een plenaire sessie deze aanbevelingen vast.

Beneluxawards en Benelux Prijzen

Op vrijdagavond worden in de Oude Zaal van de Tweede Kamer de zogeheten Benelux Awards en de Benelux Prijzen uitgereikt. De Benelux Awards gaan naar mensen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de versterking van de politieke samenwerking tussen de Benelux-landen. De Benelux Prijs gaat naar personen, instellingen of ondernemingen die buitengewone diensten hebben bewezen aan de Benelux-landen,  op wetenschappelijk, sociocultureel of sportief vlak en die daarvoor een bijzondere bijdrage leveren aan de internationale uitstraling van de drie landen.

Wat is het Benelux Parlement?

Het Benelux Parlement adviseert de regeringen van België, Nederland en Luxemburg over grensoverschrijdende samenwerking. Het is ook een proeftuin voor meer Europese integratie. Het parlement bestaat uit 49 leden van de verschillende parlementen en deelstaatparlementen van de betrokken landen. Het telt 21 Belgische, 21 Nederlandse en 7 Luxemburgse leden. Voorzitter voor 2017 en 2018 is het Nederlandse Eerste Kamerlid André Postema (PvdA).