Wat doet de Kamervoorzitter?

Als Voorzitter leidt Vera Bergkamp de plenaire debatten in de Tweede Kamer. Bergkamp is sinds 7 april 2021 voorzitter van de Tweede Kamer.

"Het is een hele eer en verantwoordelijkheid maar ik heb er ontzettend veel zin in om uw voorzitter te zijn", zei Vera Bergkamp direct na haar verkiezing op 7 april 2021 in haar dankwoord. 

Leiden van debatten

Als Voorzitter leidt Vera Bergkamp de plenaire debatten in de Tweede Kamer. Dit doet zij op basis van de regels die de Kamerleden met elkaar hebben opgesteld in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. De taken van de Kamervoorzitter zijn vastgelegd in artikel 6 van het Reglement van Orde. Ze ziet er bijvoorbeeld op toe dat de sprekers in een debat niet afwijken van het onderwerp.  

Ongeschreven regels

Er zijn ook ongeschreven regels waarop de Kamervoorzitter let. Bijvoorbeeld dat Kamerleden altijd via de Voorzitter spreken en niet direct tegen elkaar. De gedachte daarachter is dat het debat hiermee zakelijk blijft en niet te persoonlijk wordt.

Vertegenwoordiger van de Tweede Kamer

Als Kamervoorzitter let Vera Bergkamp er ook op dat de regering de door de Kamer genomen besluiten uitvoert. Daarnaast is zij Voorzitter van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (het Presidium) en is zij de vertegenwoordiger van de Tweede Kamer naar buiten toe, ook bijvoorbeeld in het contact met buitenlandse parlementen.

Sollicitatie

Alle Kamerleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor het Kamervoorzitterschap. Daarvoor schrijven zij een sollicitatiebrief. In de sollicitatiebrief van Vera Bergkamp (2021) staat waarom zij zich verkiesbaar heeft gesteld voor het Voorzitterschap.

Kamervoorzitter en Kamerlid

Een Kamervoorzitter blijft lid van de politieke partij waarvoor hij of zij in de Kamer is gekomen. In het geval van Vera Bergkamp is dit D66. Bergkamp neemt daarom ook deel aan fractievergaderingen van haar partij en brengt bij stemmingen, net als de andere 149 Kamerleden, haar stem uit.

Artikel 55

In theorie zou de Voorzitter het woord mogen voeren tijdens debatten. Maar in de praktijk komt dat niet voor. Dit past immers niet zo goed bij haar bovenpartijdige, neutrale, rol. Mocht het wel voorkomen, dan bepaalt Artikel 55 van het Reglement van Orde dat zolang het onderwerp waarover de Voorzitter spreekt aan de orde is, een van de ondervoorzitters de vergadering leidt.