Wat doet de Kamervoorzitter?

Als Voorzitter leidt Martin Bosma de plenaire debatten in de Tweede Kamer. Bosma is sinds 14 december 2023 voorzitter van de Tweede Kamer.

Nieuwe Kamervoorzitter in zijn spreekgestoelte heft de voorzittershamer. Achter hem de Nederlandse vlag.

Leiden van debatten

De Voorzitter leidt de plenaire debatten in de Tweede Kamer. Dit doet de Voorzitter op basis van de regels die de Kamerleden met elkaar hebben opgesteld in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. De taken van de Kamervoorzitter zijn vastgelegd in artikel 6 van het Reglement van Orde. Zo ziet de Voorzitter er bijvoorbeeld op toe dat de sprekers in een debat niet afwijken van het onderwerp.  

Ongeschreven regels

Er zijn ook ongeschreven regels waarop de Kamervoorzitter let. Bijvoorbeeld dat Kamerleden altijd via de Voorzitter spreken en niet direct tegen elkaar. De gedachte daarachter is dat het debat hiermee zakelijk blijft en niet te persoonlijk wordt.

Vertegenwoordiger van de Tweede Kamer

De Kamervoorzitter let er ook op dat de regering de door de Kamer genomen besluiten uitvoert. Daarnaast is hij of zij Voorzitter van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (het Presidium) en de vertegenwoordiger van de Tweede Kamer naar buiten toe,  bijvoorbeeld in het contact met buitenlandse parlementen.

Sollicitatie

Alle Kamerleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor het Kamervoorzitterschap. Daarvoor schrijven zij een sollicitatiebrief. In de sollicitatiebrief van Martin Bosma staat waarom hij zich verkiesbaar heeft gesteld voor het voorzitterschap.

Kamervoorzitter en Kamerlid

Een Kamervoorzitter blijft lid van de politieke partij waarvoor hij of zij in de Kamer is gekomen. De Kamervoorzitter neemt daarom ook deel aan fractievergaderingen van die partij en brengt een stem uit bij stemmingen, net als de andere 149 Kamerleden. 

Artikel 55

In theorie zou de Voorzitter het woord mogen voeren tijdens debatten. Maar in de praktijk komt dat niet voor. Dit past immers niet zo goed bij de bovenpartijdige, neutrale, rol. Mocht het wel voorkomen, dan bepaalt Artikel 55 van het Reglement van Orde dat zolang het onderwerp waarover de Voorzitter spreekt aan de orde is, een van de ondervoorzitters de vergadering leidt.