De Kamervoorzitter blijft lid van de fractie waarvoor zij is gekozen. In het geval van de huidige Kamervoorzitter, Khadija Arib, is dat de PvdA. Zij neemt deel aan de fractievergaderingen en brengt bij stemmingen, net als de andere 149 leden, een stem uit. Met oog op haar bovenpartijdige, neutrale rol is het niet gebruikelijk dat de Kamervoorzitter het woord voert over het onderwerp van debat, maar het kan wel. Artikel 55 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bepaalt dat zolang het betreffende onderwerp aan de orde is, één van de ondervoorzitters de vergadering leidt.

De verkiezing van de Kamervoorzitter

Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen Voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. Voor de verkiezing stelt de Tweede Kamer een profielschets op. Sinds 2002 is er sprake van een échte, publieke verkiezing van de Kamervoorzitter. De stemming is geheim en kan indien nodig in meerdere rondes (maximaal vier) plaatsvinden, totdat één kandidaat de absolute meerderheid heeft.

Zie ook:

Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer.